Skip to main content

SMJ se nalazi na spisku naučnih časopisa za 2023. godinu

Poštovane koleginice i kolege,

Velika nam je čast i izuzetno zadovoljstvo da vas obavestimo da se „Srpski medicinski časopis Lekarske komore” nalazi na Listi kategorisanih naučnih časopisa za 2023. godinu koja je objavljena na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

„Srpski medicinski časopis Lekarske komore” je kao novopokrenuti časopis koji je prvi put kategorizovan dobio kategoriju M54. Kategorizacija je izvršena na osnovu volumena objavljenog u prethodnoj godini i kategorija je doneta na osnovu radova objavljenih u 2022. godini. 

Svim autorima, koautorima i recenzentima koji su učestvovali u objavljivanju prvih četrnaest brojeva časopisa „Srpski medicinski časopis Lekarske komore" zahvaljujemo se na ličnom naučno-stručnom doprinosu i angažovanju na unapređenju kako časopisa tako i stručnog i naučno-istraživačog rada u našoj zemlji i nadamo se uspešnom nastavku profesionalne saradnje. Hvala svim prijateljima koji su podržavali „Srpski medicinski časopis Lekarske komore” od osnivanja do sada. Ovo je zajednički uspeh svih učesnika u procesu uređivanja i publikovanja časopisa i bez zajedničkog rada i zalaganja ne bismo uspeli da dostignemo prvi od postavljenih ciljeva na putu razvoja i rasta časopisa.

Sa željom da nastavimo dobru saradnju sa vama kao autorima, koautorima i recenzentima pozivamo vas da nastavite da nam ukazujete poverenje i objavljujete svoje radove u našem časopisu.

„Srpski medicinski časopis Lekarske komore” će lekarima i drugim zdravstvenim radnicima obezbediti besplatnu kontinuiranu medicinsku edukaciju kroz objavljivanje (prvi autor 6 bodova, a koautori po jedan bod) i recenziranje (2 boda) radova prema članu 11. Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS”, br. 17/22). 

Uputstvo autorima za pripremu rukopisa za objavljivanje u časopisu „Srpski medicinski časopis Lekarske komore” možete preuzeti na sajtu:

https://www.smj.rs/sr/za-autore 

Pozivamo vas da vaše stručne i naučne radove šaljete na adresu: https://aseestant.ceon.rs/index.php/smclk

Sve do sada objavljene brojeve časopisa možete preuzeti sa sajta:

https://www.smj.rs/sr/arhiva

 

S poštovanjem,

Predsednik Izdavačkog saveta

Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda

Klinički asist. dr Danilo Jeremić