Skip to main content

INFARKTI U KLINIČKOJ PRAKSI

Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege,
Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: Infarkti u kliničkoj praksi, u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Beograda, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu M, ul. Bulevar Oslobođenja 56a, 01. marta 2024. godine.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, pod evidencionim brojem Ц-1-79/23,  kao nacionalni simpozijum sa medjunarodnim učešćem sa 8 bodova za predavače i 4 boda za pasivno učešće. Učešće na simpozijumu se ne naplaćuje.

Prijava lekara putem online forme.
Registracija za simpozijum će se vršiti na licu mesta na dan održavanja simpozijuma.

Srdačno vas pozdravljamo, s velikom željom da prisustvujete i uzmete učešće u radu simpozijuma.

Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda
Klinički asist. dr Danilo Jeremić

Predsednik Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLKB
Prof. dr Biserka Vukomanović Đurđević

PROGRAM SIMPOZIJUMA VOLUMEN 5 DODATAK 2