Skip to main content

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: Infekcije kod imunosuprimiranih osoba – problemi prepoznavanja, dijagnostike i lečenja

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva kao i velikog broja lekara, u hotelu Golden Tulip Zira u Beogradu, od 19. do 20. aprila 2024. godine, održan je Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem: "Infekcije kod imunosuprimiranih osoba – problemi prepoznavanja, dijagnostike i lečenja" koji je organizovala Lekarska komora Srbije - Regionalna lekarska komora Beograda u saradnji sa Klinikom za infektivne i tropske bolesti UKCS.

Na svečanom otvaranju, u petak 19. aprila sa početkom u 13:00 časova, kongres su otvorili i pozdravni govor uputili:
Klin. asist. dr Danilo Jeremić, predsednik Regionalne lekarske komore Beograda
Prof. dr Aleksandar Stefoski, državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS
Prof. dr Biserka Vukomanović Đurđević, predsednik Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLKB
Prof. dr Eleonora Gvozdenović, predsednik Kongresa

Volumen 5 dodatak 1