Skip to main content

14. KONFERENCIJA SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE

Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda, klinički asist. dr Danilo Jeremić, govorio je na otvaranju 14. Konferencije srpske medicinske dijaspore:

„Vaše Kraljevsko Visočanstvo, Uvaženi profesori, koleginice i kolege

Kao partneri 14. Konferencije srpske medicinske dijaspore, drage kolege i svi prisutni na ovoj prestižnoj konferenciji, ispred Lekarske komore Srbije želim vam toplo dobrodošlicu i zahvaljujem vam što ste danas ovde sa nama.

Okupljanja poput ovog predstavljaju priliku za razmenu znanja, iskustava i ideja koje su od suštinskog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite kako u Srbiji, tako i širom sveta.

Lekari koji deluju van matične zemlje nose sa sobom ne samo stručnost i veštine, već i svoj identitet i srce koje kuca za svakog pacijenta bez obzira na geografsku udaljenost. Njihov doprinos zdravstvu je neprocenjiv, te se danas ovde okupljeni spajaju u zajedničkom cilju - unapređenju medicinske nauke i podizanju kvaliteta zdravstvene zastite.

Lekarska komora Srbije sa ponosom podržava ovakve inicijative i želi da podstakne saradnju i povezivanje sa našim kolegama širom sveta. Neka ova konferencija bude prostor u kojem ćemo zajedno stvarati bolju medicinsku budućnost kako za nas same, tako i za sve one kojima je naša stručnost i briga najpotrebnija.

Hvala vam na posvećenosti, znanju i angažovanju koje svakodnevno pokazujete, i neka vas današnji skup inspiriše da nastavite s istim entuzijazmom i predanošću.

I would like to thank everyone, foreign lectures and eminent world experts who participate in this conference. Your presence here today is very important for us, and for incrasing of credibility of the this conference. I hope that this cooperation will continue and looking forward seeing you next year. Take a chance and enjoy your stay in Serbia

Želim vam uspešnu konferenciju i plodonosne razgovore.

Hvala vam“