GLASNIK LEKARSKE KOMORE SRBIJE

Broj 19

DECEMBAR 2013

 

ETIČKI ASPEKTI TRANSPLANTACI JE ORGANA // AKTUELNOSTI KOMORI // SRPSKI LEKARI IMAJU DOBRU REPUTACIJU // INTERVJU // ZDRAVSTVENI SISTEM // NOVE TEHNOLOGIJE // MOBILNA APLIKACIJA SKIN-SCAN // SA STRUČNIH OKUPLJANJA // SAVETI PRAVNIKA RLKB // PREDSTAVLJAMO ZDRAVSTVENU USTANOVU // DVA JUBILEJA KLINIKE ZA NEUROHIRURGIJU KCS // PRVA PRIVATNA PLATFORMA ZDRAVSTVA U SRBIJI // KOREKCIJA „LEVKASTIH GRUDI“ I KOD ODRASLIH // LEKARI PIŠU // PRENOSIMO IZ DRUGIH GLASILA // KME // IN MEMORIAM // IZ ISTORIJE MEDICINE // ODLUKE SUDOVA ČASTI //


Preuzmite Glasnik (PDF)


© Lekarska Komora Srbije // Serbian medical chamber

 

GLASNIK LEKARSKE KOMORE SRBIJE

Broj 18

SEPTEMBAR 2013

 

PLATFORMA ZA ONLINE KONTINUIRANU EDUKACIJU // REŠAVANJE KVADRATURE KRUGA // KAZNE ZA MEDICINARE PUNE BUDŽET? // AKTUELNOSTI U KOMORI // ZDRAVSTVENI SISTEM // NOVE TEHNOLOGIJE U SVETSKOJ MEDICINI // SA STRUČNIH OKUPLJANJA // SAVETI PRAVNIKA RLKB // LEKARI PIŠU // ŠARENE STRANE // IZ ISTORIJE MEDICINE // KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA // VISOKI STANDARDI NAJBOLJI PUTOKAZ // MOBING I KAKO GA PREPOZNATI // ODJECI // VESTI // IN MEMORIAM - PROF. DR DRAGOSLAV ERCEGOVAC // DA SE NE ZABORAVI //


Preuzmite Glasnik (PDF)


© Lekarska Komora Srbije // Serbian medical chamber

 

GLASNIK LKS

Broj 17

JUL 2013

 

VELIKA POVELJA NEMAČKOJ LEKARSKOJ KOMORI // AKTUELNOSTI U LKS // OSLONAC ZDRAVSTVENE POLITIKE U SRBIJI // O ZDRAVSTVENOM SISTEMU // NOVE TEHNOLOGIJE U MEDICINI // VRH SVETSKE KARDIOLOGIJE NA JEDNOM MESTU // O AKTUELNIM PITANJIMA LEKARSKE STRUKE // FOND SOLIDARNE POMOĆI // PREDSTAVLJAMO ZDRAVSTVENE USTANOVE // SAVETI PRAVNIKA // LEKARI PIŠU // KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA // POPULARIZACIJA PORODIČNE MEDICINE // IZVEŠTAJI O AKTIVNOSTIMA RLK // BRIGA ZA MEDICINARE I PACIJENTE // IZ ISTORIJE MEDICINE // ODJECI // SUDOVI ČASTI // CRVENI KRST SRBIJE // STRUČNA KO NFERENCIJA // JAVNI POZIV // VESTI

 

Više...

GLASNIK LEKARSKE KOMORE SRBIJE

Broj 16

MART - APRIL 2013


PLAN RADA LKS ZA 2013. GODINU // POVODI // AKTIVNOSTI LKS I RLK U 2012. // SUDOVI ČASTI // MEDICINSKO PRAVO // O PROFESIONALIZMU LEKARA // PROPISI // REFORMA ZDRAVSTVA // LIČNI UGAO // PREDSTAVLJAMO // PRIZNANJA KOJA OBAVEZUJU // SKUPOVI // DA SE NE ZABORAVI: DR SLAVOLJUB SAVIĆ // INTERVJU // PRED SUDOVIMA ČASTI // SISTEMSKE PROMENE KAO IMPERATIV // ZDRAVLJE LEKARA U SREDIŠTU PAŽNJE // AKREDITACIJA – POTVRDA NAJVIŠEG KVALITETA // PARADOKS BORBE PROTIV IMUNIZACIJE

 

 

 

 


Preuzmite Glasnik (PDF)

© Lekarska Komora Srbije // Serbian medical chamber