seminari

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije jun 2017

Nacionalni kurs / seminar 1. kategorije pod nazivom: Pravilno vodjenje medicinske dokumentacije - osiguranje od stručne greške, broj akreditacije A-1-79/17. 12 bodova za predavače, 6 bodova za slušaoce

Predavači: prof.dr Dragana Matanović, prof.dr Zorica Terzić Šupić, prof.dr Dejan Nešić i prim.dr Branka Lazić
Datum i vreme: četvrtak 29. jun 2017. godine u 12:00 sati

Mesto: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije".- Beograd

Štampa