Prvi kongres HISPA trilaterala

Poštovane kolege,

U ime naučnog komiteta veliko mi je zadovoljstvo da Vam poželim dobrodošlicu na prvom kongresu HISPA trilaterala

"Kardiovaskularni izazovi na raskršću balkanskih puteva",

u organizaciji udruženja HISPA, koji će se održati na Zlatiboru od 15. do 17. septembra 2017. godine u Hotelu Palisad.

Na ovom sastanku HISPA doktori i tehničari će prezentovati svoje originalne naučne radove, kao pokazatelj svog personalizovanog i multidisciplinarnog pristupa u HISPA centrima. Svi prihvaćeni apstrakti će biti objavljeni u supplement-u časopisa Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. Kongresu će prisustvovati mnogi uvaženi predavači iz regiona, Evrope i Sveta.

Program Kongresa će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

U prilogu Vam šaljemo Prvo obaveštenje i Registracioni formular.

Za više detalja posetite https://hispa-kongres.webix.tv/

S poštovanjem,

Prof. Dr Nebojša Tasić
Predsednik naučnog komiteta
Predsednik, HISPA

Štampa