Regionalna lekarska komora Beograda

Kontinuirana medicinska edukacija

DOSTAVLJANJE KME SERTIFIKATA - OBNAVLJANJE LICENCE

 1. Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao najmanje 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.
 2. Broj sakupljenih bodova u jednoj licencnoj godini ne može biti manji od 10.
 3. Ako zdravstveni radnik po isteku licencnog perioda nije sakupio ukupno 140 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita.
 4. Potvrde (sertifikati) o učestvovanju na programima KME predaju se, jednom godišnje, na kraju svake licencne godine u kojoj su ostvareni. Potvrde (sertifikati) moraju da sadrže sledeće podatke: službeni naziv organizatora akreditovanog programa; mesto i datum održavanja; vrstu kontinuirane edukacije; broj evidencione odluke o akreditaciji programa KE; broj dodeljenih bodova za učestvovanja; ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda; pečat i potpis (elektronski, faksimil ili svojeručno) organizatora programa.
 5. Nezaposleni lekari, koji to dokazuju potvrdom sa Nacionalne službe za zapošljavanje, nisu u obavezi da prikupljaju bodove.
 6. Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad u periodu:
  1. od dva do šest meseci - u toku licencne godine potrebno je da stekne najmanje deset bodova u postupku kontinuirane edukacije;
  2. dužem od šest meseci - u toku licencne godine smatra se da je u toj licencnoj godini stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence.
 7.  U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, postdiplomske studije i zdravstvena specijalizacija boduju se sa 10 bodova godišnje tokom propisane dužine trajanja usavršavanja.
 8. U toku jednog dana, polaznici mogu prisustvovati na najviše dva stručna sastanka ili rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9).
 9. Spisak svih akreditovanih programa možete videti na internet prezentaciji Zdravstvenog saveta Srbije (http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/). 

Pravilnik o izmenama Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence

Fotokopije sertifikata možete dostaviti lično ili poštom na adresu RLK Beograda (ul. Makenzijeva 53/3, 110070 Vračar) ili putem e-pošte na adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ukoliko imate pitanja, možete se obratiti Stručnoj službi RLK Beograda na telefone: 011/3626196 011/3626197 011/3626198, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova.