Skip to main content

Obnova licence

Obnavljanje licence sprovodi se u skladu sa ZOZZ i   Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika („Sl. glasnik“, br. 76/22) .

Obnavljanje licence vrši se na lični zahtev člana Komore. Zahtev za obnavljanje licence lekari podnose najmanje 60 dana pre isteka roka važenja licence.

Uz zahtev za obnavljanje licence neophodno je dostaviti i sva dokumenta navedena u obrascu Zahteva za obnavljanje licence.

Korisnik starosne penzije uz zahtev za obnovljanje licence, podnosi i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje zdravstvene delatnosti i overenu fotokopiju rešenja Republičkog fonda PIO o sticanju prava na starosnu penziju

Zdravstveni radnik, korisnik starosne penzije preko 70 godina starosti, obnavlja licencu svakih godinu dana

OBAVEZA SAKUPLJANJA BODOVA: Ukupan broj potrebnih bodova je 140, a broj bodova sakupljen u jednoj licencnoj godini ne može biti manji od 10.

Neophodno je da lekar prilikom podnošenja zahteva za obnavljanje licence dostavi  i dokaz o izmirenoj članarini ( potvrda od obračunske službe zdravstvene ustanove )

Za sva dodatna pojašnjenja možete se obratiti stručnoj službi Regionalne lekarske komore Beograda.

Obrasce za obnavljanje licence možete preuzeti na sledećim linkovima:

Zahtev za obnovu licence Potvrda o radu u zdravstvenoj delatnosti UPLATNICA

I dostaviti lično ili poštom Regionalnoj lekarskoj komori Beograda, ul. Trg Nikole Pašića 7, IV sprat, 11000 Beograd

ili putem elektronske pošte (potpisano i skenirano) na: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.