Regionalna lekarska komora Beograda

Potvrde

Za izdavanje potvrde, izvoda ili uverenja, lekar prilaže zahtev i dokaz o plaćenoj naknadi (fotokopiju ili primerak uplatnice). 

Zahtev sadrži podatke o podnosiocu, kao i vrsti potvrde i svrsi (razlogu) izdavanja

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za korisnike starosne penzije lekar prilaze kopiju rešenja o penzionisanju kao i kopiju zahteva koji je predat u ministarstvu zdravlja za osnivanje privatne prakse.