Skip to main content

Solidarna pomoć

Nadležna Komisija Regionalne lekarske komore Beograda, po pismenom zahtevu člana Lekarske komore Srbije, koji se nalazi u evidenciji te Regionalne lekarske komore Beograda, razmatra zahtev i donosi odluku u skladu sa Pravilnikom o solidarnој pomoći članovima Lekarske komore Srbije i članovima njihovih užih porodica, pod uslovom da je član Komore redovno plaćao članarinu, u sledećim slučajevima i pod uslovom da se ispune sledeći kriterijumi:

1)         Za sve teške bolesti sa komplikacijama

2)         Za nastupanje trajnog invaliditeta člana Komore

3)         Za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda

4)         Za pružanje pomoći članu Komore u slučaju smrti člana uže porodice

5)         Za rođenje deteta člana Komore

6)         Za pomoć članovima Komore za polazak dece u prvi razred osnovne škole

7)         Za lečenje člana Komore i člana uže porodice u inostranstvu

8)         Za dete preminulog lekara, člana komore do navršene 18 godine života

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

* Za isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta člana komore, uz zahtev za dodelu solidarne pomoći potrebno je dostaviti i doznake za trudničko bolovanje, rešenje o porodiljskom odsustvu kao i rešenje odsustva radi nege deteta.